Msze Święte w Parafii Chmielnik dnia 15 marca 2020 roku

 

Drodzy Parafianie!

 

W związku z rozpowszechnianiem się korona wirusa na terenie Polski zachęcamy zdrowych naszych Parafian do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę 15 marca 2020 r.,w świetlicach wiejskich- zgodnie z podanym harmonogramem i w Kościele o zwykłej porze. Pamiętając o dekrecie ks. Bpa Ordynariusza Jana Piotrowskiego: Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej. „W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: a. osobom w podeszłym wieku, b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.”

„Bóg ,który jest miłością”(1J 4,16) w tym trudnym czasie otwiera dla nas zdroje łask, trwajmy w modlitwie przed Stwórcą.

 

Ks.Waldemar Krochmal Proboszcz

 

MSZE ŚW. W PARAFII CHMIELNIK dnia 15 marca 2020 r.:

Szpital 7.00- ks.WW

Kościół : 7.00-ks.MW 8.30 -ks.WW 10.00 – ks.MW 12.00 – ks.WW 16.00 – ks.MW

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

GODZ,10.00: ZRECZE DUŻE -KS.WK

ZRECZE CHAŁUPCZAŃSKIE – KS.MK

PRZEDEDWORZE – KS.TZ

GODZ.12.00

HOLENDRY – KS.WK

ŚLADÓW MAŁY -KS.MK

LUBANIA - KS.TZ

GODZ.14.00-KAPLICA PDPS ŁAGIEWNIKI -KS.TZ

GODZ. 15.00-ŚWIETLICA -SZYSZCZYCE -KS.WK

„ Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” ( 1 J 4,16 )

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

GALERIA

 

nowy element

facebook

googleplus

youtube