CZWARTE NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO 26 KWIETNIA 2020

 

 

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dn. 26 kwietnia 2020 roku czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

Zapraszamy Naszych Parafian do włączenie się w to dzieło w następujący sposób:

O godz.18.00 -Kiedy Jezus i Apostołowie do chodzą do Emaus- gromadzimy się w gronie rodzinnym -Kościele domowym – i rozpoczynany spotkanie z Radosną Nowiną -Ewangelią św. Mateusza..

Przewodniczący modlitwy: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

Rodzina : Amen

Przewodniczący modlitwy:

Jak ponad tysiąc lat temu nasi przodkowie, tak i my dzisiaj modlimy do Boga o to, aby słowa Ewangelii umacniały naszą wiarę, oświecały nasze sumienia i coraz głębiej wprowadzały nas w uobecniane na ołtarzu wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii według św. Mateusza i otwórzmy na zawartą w nich obecność Ducha Świętego i Łaskę wiary!

Teraz następuje lektura 1 i 2 rozdziału tekstu Ewangelii św. Mateusza -proponujemy ,aby czytanie odbywało się w następujący sposób :począwszy od najstarszego członka rodziny do najmłodszego, każdy czyta po 3 zdania- na zmianę…

Po zakończeniu lektury tekstu.

Przewodniczący modlitwy:

Wysłuchane słowa Ewangelii z pewnością poruszyły nasze serca. Zróbmy w ich świetle rachunek sumienia. Stojąc przed Bogiem odpowiedzmy sobie w głębi duszy na nasuwające się pytania:

– w jakim stopniu jako budujemy dom naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego na tej Skale, którą jest Ewangelia Syna Bożego?

– na ile w naszym osobistym i narodowym życiu dajemy posłuch synom Złego, szerzącym chwasty kłamstwa i niesprawiedliwości? – jak ochoczo bierzemy na co dzień nasz krzyż i naśladujemy Chrystusa, żyjąc według Jego Ewangelii i nie bacząc na prześladowania ze strony nieprzyjaciół?

– jak umacniam swoją wiarę i miłość do Chrystusa, który również dzisiaj jest wyszydzany, biczowany kłamstwami i krzyżowany nienawiścią?

- z jakim świadectwem wiary, miłości, poświęcenia i zaangażowania dla Chrystusa żyjącego w moich braciach i siostrach przychodzę na tę i każdą inną Eucharystię?

Przewodniczący modlitwy: Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w sakramencie chrztu odrodziłeś nas z wody mocą swego Słowa, które jako Woda Żywa niesie Ducha Świętego. Udziel nam odpuszczenia grzechów, strzeż nas swoją łaską w naszym zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.

 

Rodzina: Amen.

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Święta

Środa, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Anzelma, biskupa i dr Kościoła

GALERIA

 

nowy element

facebook

googleplus

youtube